Välkommen till Exportakademien!

Exportakademien erbjuder kurser och utbildningar som verkar för att lyfta fram ett modernt och interkulturellt affärsmannaskap, för att främja svensk utrikeshandel och då export i synnerhet. Vi ger både egna och i samarbeten med skola och näringsliv kurser och utbildningar inom i första hand försäljning, affärskultur och språk.

Under 2015/16 så lägger vi ett fortsatt i undervisning och föreläsningar bl.a. beaktande av nya globalt växande marknader.

Exportförsäljning – Interkulturellt Affärsmannaskap, 400Yhp (ges EJ med intag HT16) – är utbildningen för den som vill arbeta med försäljning och internationell handel. Utbildningen ges i samarbete med Tekniska Högskolan i Jönköping.

JTH_A_sv_5x3

Kontakta oss

Namn *

Epost *

Ämne

Meddelande