Välkommen till Exportakademien!

Exportakademien erbjuder kurser och utbildningar som verkar för att lyfta fram ett modernt och interkulturellt affärsmannaskap, för att främja svensk utrikeshandel och då export i synnerhet. Vi ger både egna och i samarbeten med skola och näringsliv kurser och utbildningar inom i första hand försäljning, logistik, affärskultur och språk.

Exportförsäljning – Interkulturellt Affärsmannaskap, 400Yhp (ges EJ med intag HT17).

JTH_A_sv_5x3

Kontakta oss

Namn *

Epost *

Ämne

Meddelande