Exportakademien växer

Exportakademien växer

Läsåret HT13-VT14 har startat igång på Exportakademien och JTH (Tekniska Högskolan i Jönköping) med fulla grupper av studerande i samtliga våra klasser med många reserver som få ta nya tag inför nästa års antagning. Observera vikten av att skicka in din ansökan i tid till oss senast den 15: April månad 2014 för att erhålla bästa möjliga chans för att kunna bli antagen för Intag HT14 (Stockholm och Jönköping). Lycka till!