Utbildningens mål (OBS – Ingen antagning HT17): Den tvååriga utbildningen Exportförsäljning – Interkulturellt Affärsmannaskap, 400 YH-poäng syftar till att du som studerande efter avslutade studier ska kunna arbeta för ett svenskt företag som med exportförsäljning som exportförsäljare/ assistent till exportansvarig/ projektledare/ fältsäljare med etablering av produkter eller tjänster mot en utländsk marknad eller med B2B-försäljning i Sverige med internationell kompetens. Första året av utbildningen genomförs i Sverige medan delar av år två genomförs utomlands. Redan under det första året får du som studerande ta del av verklighetsbaserade projekt under kursgenomförande.

Försäljning och Export på riktigt:

Under utbildningens praktikperioder (LIA) kommer vikten att läggas på verklighetsbaserat lärande. Du kommer enskilt eller i grupp att genomföra både egna case eller tillsammans med företag utveckla projekt och ta del av bl.a. försäljningsprocesser ifrån en internationell marknad. Exportakademien garanterar dig en efter utbildningen anpassad LIA-plats om det är så att du inte själv ombesörjer detta enligt egna önskemål.

Framtida karriär
Efter avslutade studier kommer du som studerande att besitta kunskap och kompetens för att kunna arbeta med strategisk försäljning och nyetableringar mot internationella marknader alternativt med mer traditionell B2B-försäljning med internationell kompetens.

Beakta att det är en fördel inför studiestart med tidigare arbetslivserfarenhet inom exempelvis försäljning eller specifik branschkunskap.

Utbildningsorter: Intag till HT15 gavs i Stockholm (Inget intag HT16 eller HT17). En betydande del av ÅK2 genomförs obligatoriskt på plats utomlands (Östasien) – med möjlighet att kombinera praktikperioder även i andra länder. Observera att tillsammans med en LIA-organisation har du själv möjligheten att under ÅK2 förlägga dina LIA-perioder gentemot valfri marknad. Märk att det då är upp till dig och LIA-organisation att stå för eventuellt tillkommande resekostnader.

Utbildningsstart: Augusti 2015 (Senaste intaget)

Omfattning:
2 Läsår

Utbildningsanordnare: Utbildningen ges av Tekniska Högskolan i Jönköping i samarbete med Exportakademien.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet från nationellt gymnasieprogram och EngB eller motsvarande (Saknar du EngB så finns möjlighet till prövning hos oss – gäller under maj månad).

Examen: Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen, Exportförsäljning – Interkulturellt Affärsmannaskap, 400 YH-poäng

Studieplatser: 35 st (Sthlm)

Utbildningsavgift: Utbildningen har ingen studieavgift. Under det andra studieåret som till betydande del är förlagt utomlands står du själv för kostnader såsom boende, resor och mat. Mindre administrativa kostnader kan också uppstå under ÅK2 i samband med utlandsvistelse. Resor till och från LIA-plats samt andra kostnader som uppstår i samband med LIA-perioder bekostas av dig som student eller på annat vis i samförstånd med LIA-organisation – dvs på samma vis som i Sverige.

Studiemedelsberättigande: Ja (CSN)

Ladda ner Informationsblad

Med reservation för eventuella ändringar