Exportakademien (Swedish Export Academy) erbjuder kurser och utbildningar i både Sverige och utomlands som bl.a. verkar för att lyfta fram ett modernt och interkulturellt affärsmannaskap.

Exportakademien ger både egna och i samarbeten med skola och näringsliv eftergymnasiala kurser och utbildningar inom i första hand försäljning, affärskultur och språk. Verksamheten ägs av Robert Widetoft som har mångårig erfarenhet av affärsliv och utbildningsprojekt mot bland annat Kina och Japan.