wordmap_croped

YH-utbildningar -> Exportförsäljning -> Vanliga frågor

Är yrkeshögskoleutbildningar studiemedelsberättigade?

Yrkeshögskoleutbildningar är studiemedelsberättigade.

Vidare information:
http://www.yhmyndigheten.se/utbildningsanordnare/ansokningsomgang-2010/csn-regler-for-yrkeshogskoleutbildning
http://www.csn.se/ovriga-utbildningar/utbildningar/yrkeshogskola

Vem kontaktar jag för mer information om en utbildning?

Om du är intresserad utav en utbildning hos oss så anmäler du ditt intresse under “Intresseanmälan”. Har du övriga frågor går det även bra att kontakta oss via telefon eller e-post (se fliken för kontakt).

Leder studierna till någon examen?

Samtliga aktiva Yrkeshögskoleutbildningar leder till examen.

Relaterad läsning:
http://www.yhmyndigheten.se/studerande/examen

Vad betyder LIA?

Alla kvalificerade yrkesutbildningar kombinerar teori med praktik gentemot ett företag eller organisation. Detta kursupplägg kallas för Lärande i arbete (LIA).

Fördelarna med LIA är flera. Du får arbetslivserfarenhet/ insyn i en arbetsmiljö eller och arbetsprocesser redan under studietiden och får därför bättre förutsättningar och anknytning till en riktig arbetsprocess på ett företag. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt eller inom en närliggande framtid.

Relaterad läsning:
http://www.yhmyndigheten.se/studerande/praktik—lia_156/

Jag hittar inte svar på min fråga

Sidan “vanliga frågor” uppdateras kontinuerligt, om du inte finner svar på din fråga går det alltid bra att kontakta oss (se fliken kontakta oss)

Kan jag validera mina arbetslivserfarenheter?

Om du saknar intyg på att du är behörig för en utbildning men själv bedömer dig ha de rätta förutsättningarna så finns det möjlighet att få hjälp med att få din kompetens värderad.

Vidare information:
http://www.valideringsinfo.se

Kan jag validera mina utländska betyg?

Om du saknar svenska intyg/betyg på att du är behörig för en utbildning så finns det möjlighet att få hjälp med att få din kompetens värderad.

Vidare information:
www.valideringsinfo.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning

Kan jag få hjälp med att hitta ett boende på min studieort i Sverige respektive studier utomlands

Information kring boende återfinns här: http://www.exportakademien.se/yh/exportforsaljning/boende/

Vid studier utomlands så ansvarar du själv likaså för att kunna ombese ditt boende och de kostnader som tillkommer. Exportakademien tillgodoser att det finns bostadsmöjligheter om vi i något avseende närvarar i samband med obligatoriskt utomlands förlagd kurs. Men det är du som student som ansvarar för att ta reda på vilka kostnader som kan uppstå i samband med ditt boende.

Måste jag själv hitta min LIA-plats?

För dig som själv har en specifik LIA-plats i åtanke får också åberopa densamma om det är så att utbildningsanordnaren anser att aktuellt företag och placering anses vara relevant för utbildningen. Om du inte själv har arrangerat och kommit överens med ett lämpligt företag så garanterar Exportakademien en för utbildningen relevant placering.

Kostar utbildningen något?

Utbildningen i sig är kostnadsfri, det tas inte ut någon undervisningsavgift. Du ansvarar dock själv för samtliga dina egna levnadskostnader. Vid ej obligatoriskt förlagda kurser utomlands (exempelvis LIA) så ansvarar du även för att själv ombese med samtliga rese- och transportkostnader som kan uppstå.

Vad är det för skillnad mellan Yh-utbildning och Ky-utbildning?

Se myndigheten för Yrkeshögskolans fullständiga svar här:
http://www.yhmyndigheten.se/studerande/fragor-och-svar/vad-ar-det-for-skillnad-mellan-yh-utbildning-och-ky-utbildning